Archiwa kategorii: URBANISTYKA

2_480

Re:Praga

Studialna koncepcja rewitalizacji ścisłego centrum warszawskiej Pragi, przygotowana w ramach prekwalifikowanych warsztatów urbanistycznych SARP, na zamówienie urzędu miasta.

Konieczne jest szybkie przywrócenie gospodarczej równowagi rejonu zamkniętego na czas budowy metra i zaproponowanie odpowiednich funkcji miejskim lokalom użytkowym. Propozycje obejmują więc sezonowe zagospodarowanie fragmentów ulic, wprowadzenie zrównoważonego mixu funkcji: gastronomii, handlu i usług oraz tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnego wzornictwa. Równolegle proponowane jest wprowadzanie zapisów strategii transportowej (strefy Tempo 30, zwiększenie roli komunikacji zbiorowej, rowerów i pieszych), oraz uzupełnienia systemu dostępnej zieleni publicznej.

Oczekiwanym rezultatem jest przywrócenie rangi najważniejszym historycznym ciągom Pragi (postulowany Trakt Praski, bulwar w ulicy Targowej, oś Nowej Pragi: ul. Stalowa).

2014
Zakres: koncepcja (architektura), wizualizacje

zespół: Gildas Boursin, Małgorzata Dembowska, Marcin Kacprzyk, Maciej Kuziemski, Karol Langie, Konrad Marczyński, Krzysztof Michalski, Tomasz Peszke, Piotr Płoski
współpraca: Joanna Bębenek, Krzysztof Moskala (wizualizacje), Mirela Moszczyńska

front480px

PARTYCYPACYJNY DYPLOM

Projekt jest przykładem działania urbanisty–planisty (urban–planner), urbanisty–projektanta (urban–designer) i architekta w bezpośrednim i ciągłym kontakcie z użytkownikami. Przypomniana zostaje zaniedbana w mieście skala sądziedztwa na pograniczu ścisłego centrum i pasa okalających dzielnic mieszkaniowych na warszawskiej Pradze.

Zaproponowane w pobliżu ulubionego przez mieszkańców parku lokalne centrum usługowo-rozrywkowe wypełnione jest miksem funkcji, które wskazali w badaniach mieszkańcy. Nieformalnym miejscom spotkań, gastronomii, handlowi i drobnym usługom towarzyszy sport, rekreacja oraz sąsiedzkie centrum kultury. W koncepcji programowej idea partycypacji jest rozwinięty o nowoczesne tendencje w kulturze: samopomoc, nieformalną i wzajemną edukację, animację społeczno-kulturalną, tworzenie warunków dla dojrzałych działań obywatelskich.

2008—2009
ZAKRES: projekt dyplomowy, badania, animacja społeczna
wyróżnienie w konkursie o Nagrodę im. M. Baczko i P. Zakrzewskiego
ILUMINACJA_MURY_OBRONNE_480px

CENTRUM JELENIEJ GÓRY

Pokonkursowa koncepcja odnowy centrum miasta średniej wielkości, zamówiona przez urząd miasta. Projekt obejmował skalę urbanistyczną i architektoniczną.

Jelenia Góra to miasto kurczące się mimo spektakularnego umiejscowienia w krajobrazie u podnóża atrakcyjnych turystycznie Sudetów. Propozycje koniecznej gruntownej odnowy centrum miasta obejmują koncepcję programową interaktywnego centrum nauki, uspokojenie ruchu samochodowego, integrację transportu autobusowego i kolejowego, uporządkowanie parkowania, aż po architektoniczne zagospodarowanie ulic i placów, w tym specjalnie zaprojektowaną małą architekturę i system informacji miejskiej.

Zaplanowane inwestycje mają jednocześnie wydobyć walory cennej architektury z przełomu XIX i XX wieku, przyciągnąć turystów i poprawić jakość życia mieszkańców.

2013—2014
Zakres: koncepcja urbanistyczno-architektoniczna
Rola: architekt-urbanista

autorzy: pracownia Studium, Warszawa — Malwina Łazęcka, Rafał Maliński, Karol Langie, Zbigniew Bugaj (Instytut Rynku Hotelarskiego), Beata Duda, Marcin Gozdalik, Marek Hałasa (branża drogowa), Alojzy Kiziniewicz (doradca rynku nieruchomości), Artur Klamut (postprodukcja filmu), Karol Kożuchowski, Remigiusz Sędłak, Janusz Stańczyk (inżynieria ruchu), Anna Stefańska, Jan Wittek Terlikowski