RE:PRAGA – STRATEGIA REWITALIZACJI

Studialna koncepcja rewitalizacji ścisłego centrum warszawskiej Pragi, przygotowana w ramach prekwalifikowanych warsztatów urbanistycznych SARP, na zamówienie urzędu miasta.

Konieczne jest szybkie przywrócenie gospodarczej równowagi rejonu zamkniętego na czas budowy metra i zaproponowanie odpowiednich funkcji miejskim lokalom użytkowym. Propozycje obejmują więc sezonowe zagospodarowanie fragmentów ulic, wprowadzenie zrównoważonego mixu funkcji: gastronomii, handlu i usług oraz tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnego wzornictwa. Równolegle proponowane jest wprowadzanie zapisów strategii transportowej (strefy Tempo 30, zwiększenie roli komunikacji zbiorowej, rowerów i pieszych), oraz uzupełnienia systemu dostępnej zieleni publicznej.

Oczekiwanym rezultatem jest przywrócenie rangi najważniejszym historycznym ciągom Pragi (postulowany Trakt Praski, bulwar w ulicy Targowej, oś Nowej Pragi: ul. Stalowa).

2014

Zakres: koncepcja (architektura), wizualizacje

Rola: architekt prowadzący, opracowanie graficzne

Zespół:
arch. Gildas Boursin, arch. Małgorzata Dembowska, Marcin Kacprzyk, Maciej Kuziemski, arch. Karol Langie, Konrad Marczyński, Krzysztof Michalski, Tomasz Peszke, Piotr Płoski

współpraca: Joanna Bębenek, stud. arch. Krzysztof Moskala (wizualizacje), Mirela Moszczyńska

Dodaj komentarz