2_480

Re:Praga

Studialna koncepcja rewitalizacji ścisłego centrum warszawskiej Pragi, przygotowana w ramach prekwalifikowanych warsztatów urbanistycznych SARP, na zamówienie urzędu miasta.

Konieczne jest szybkie przywrócenie gospodarczej równowagi rejonu zamkniętego na czas budowy metra i zaproponowanie odpowiednich funkcji miejskim lokalom użytkowym. Propozycje obejmują więc sezonowe zagospodarowanie fragmentów ulic, wprowadzenie zrównoważonego mixu funkcji: gastronomii, handlu i usług oraz tradycyjnego rzemiosła i nowoczesnego wzornictwa. Równolegle proponowane jest wprowadzanie zapisów strategii transportowej (strefy Tempo 30, zwiększenie roli komunikacji zbiorowej, rowerów i pieszych), oraz uzupełnienia systemu dostępnej zieleni publicznej.

Oczekiwanym rezultatem jest przywrócenie rangi najważniejszym historycznym ciągom Pragi (postulowany Trakt Praski, bulwar w ulicy Targowej, oś Nowej Pragi: ul. Stalowa).

2014
Zakres: koncepcja (architektura), wizualizacje

zespół: Gildas Boursin, Małgorzata Dembowska, Marcin Kacprzyk, Maciej Kuziemski, Karol Langie, Konrad Marczyński, Krzysztof Michalski, Tomasz Peszke, Piotr Płoski
współpraca: Joanna Bębenek, Krzysztof Moskala (wizualizacje), Mirela Moszczyńska

Dodaj komentarz