NASYCALNIA SPORTU

Studium zagospodarowania terenu wykonane na zamówienie Miasta Solec Kujawski zawiera trzy wariantowe projekty koncepcyjne wraz z szacunkami kosztów celem pozyskania dotacji z funduszy strukturalnych. Projekt mieści się w centrum miasteczka leżącego pomiędzy Bydgoszczą i Toruniem (tzw. konurbacja BiT). 16 rekultywowanych hektarów dawnej nasycalni podkładów kolejowych ma służyć celom rekreacyjnym i sportowi. Zlikwidowany i zrekultywowany innowacyjnymi metodami teren najważniejszego zakładu przemysłowego nadwiślańskiego miasteczka ustępuje miejsca krajobrazowej kompozycji ekstensywnego parku. Trzy warianty – „Stumilowy las”, „Solecka riviera” i „Nasycalnia sportu” rozwijają temat dziedzictwa i różnorodnych atrakcji wykorzystując niepowtarzalne walory miejsca na różne sposoby.

2019

Koncepcja: Karol Langie, Zofia Sobolewska, Berenika Zimnoch
Opracowanie Graficzne: Karol Langie, Dariusz Małyszczuk
Współpraca: Mateusz Gajewski