WOONERF TARCHOMIŃSKA

Koncepcja ulicy Tarchomińskiej powstała na potrzeby przetargu dla przedsięwzięcia „Na_Prawa Ulic”, ogłoszonego przez Urząd m.st. Warszawy.


Projekt zakłada przekształcenie ulicy Tarchomińskiej w „sąsiedzki salon”. Ulica stanie się strefą zamieszkania (woonerfem), gdzie priorytet mają piesi, a ruch kołowy jest spowolniony. Brak typowej jezdni i nawiązująca do kolorowego praskiego bruku nawierzchnia wymusza ostrożność kierowców i zachęca do spacerowania. W ciągu ulicy znajdą się trzy kameralne placyki, wyposażone w elementy małej architektury o zindywidualizowanym charakterze, w tym obiekty do zabawy. Wizytówkami miejsca będą „witacze”, prezentujące historię ulicy i przedstawiające jej gospodarzy – mieszkańców.


Charakter przestrzeni może być dostosowywany do potrzeb zarówno w fazie konsultacji, jak i ciągłego zarządzania otwartego na użytkowników. W ramach wypracowywanego konsensusu każdy placyk może być inny – bardziej zielony, zaanektowany przez młodzież, starszych, rodziców z dziećmi, gości.
Nasza koncepcja została wyróżniona najwyższą oceną pod względem merytorycznym.

2018

zakres: projekt koncepcyjny
rola: projektant prowadzący, opracowanie graficzne

zespół: arch. Karol Langie, arch. Natalia Zypser, arch. Rafał Maliński