BOBREK — CENTRUM

Główny dziedziniec zabytkowego osiedla robotniczego Huty Julia ma przejąć rolę serca dzielnicy Bobrek, w miejsce nieistniejącego dziś rynku.
Większość funkcji wybrali mieszkańcy w plebiscycie będącym częścią przeprowadzonych przez nas konsultacji społecznych.
Dorosłym, a w szczególności seniorom służyć ma naturalny skwer z roślinnością w kolorystyce podkreślającej zabytkowy charakter układu (tradycyjna czerwień glifów okiennych). Młodzieży służyć ma m.in. rolkowisko z górkami do ćwiczenia ewolucji grawitacyjnych („pumptrack 3D”), nowoczesny plac do gier zespołowych, elementy służące zarówno parkourowi, jak i grafitti – z betonu. Dla dzieci przeznaczony jest głównie krajobrazowy plac zabaw z trawiastą pofałdowaną powierzchnią i specjalnie dobranymi zabawkami.
Dodatkowym efektem konsultacji jest zaplanowanie altany „szytej na miarę” m.in. obecnych tu pedagogów ulicznych.

projekt: 2017/2018

zakres: projekt koncepcyjny, program funkcjonalno-użytkowy

rola: architekt prowadzący, opracowanie graficzne

zespół:
architektura – Rafał Maliński, Karol Langie, Zofia Sobolewska, Berenika Zimnoch
konsultacje społeczne – Maria Dybcio, Karol Langie, Zofia Sobolewska
instalacje elektryczne – Krzysztof Rychlik
drogi – CGS Jarosław Nowosiak
zieleń – Katarzyna Rączkowska