PARK HELENÓW

Rewaloryzacja Parku Helenów na wystawę Expo Horticultural 2024 w Łodzi – koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy, dokumentacja do dofinansowania z europejskich funduszy strukturalnych.

Na potrzeby projektu rewaloryzacji zabytkowego parku wykonaliśmy badania archiwalne, przeprowadziliśmy publiczne konsultacje, sporządziliśmy szczegółowy program ścieżek turystyczno-edukacyjnych.
Dzięki temu udało się zaplanować odtworzenie najbardziej charakterystycznych form architektonicznych, stanowiących istotę pierwotnej koncepcji malowniczego ogrodu, w którym dzieła człowieka stanowią istotne dominanty w kompozycji przestrzennej. Uzupełnieniem rewaloryzacji jest warstwa wirtualna, tekstowa i ikonograficzna – dostępna w kluczowych miejscach na ścieżkach.

Spektrum funkcji i komfort użytkowników były priorytetami w planowaniu na równi z rozwojem ekosystemu. Centrum aktywności będzie odnowiony budynek restauracji na skarpie ponad stawami, wokół którego planowany jest Ogród Kultury – ogólnodostępne miejsce rozrywki i odpoczynku z leżankami w formie gigantycznych liści. Nowoczesne fontanny – mgłowa oraz posadzkowa nawiązują do form pierwotnych, zwiększając ich użyteczność o chłodzenie i zabawy wodne.

W II etapie zmian zaproponowaliśmy renaturalizację rzeki Łódki, ukrytej od kilkudziesięciu lat w kanale pod parkiem. Ulepszona zostanie strefa sportowa parku. Katalog istniejących aktywności sportowych rozszerzony zostanie m.in. o mini-ściankę do wspinaczki oraz lodowisko.

rola: architekt prowadzący

projekt: 2018

zespól: architektura – Karol Langie, Dariusz Małyszczuk, Rafał Maliński, Mateusz Gajewski
architektura krajobrazu – EMSIDE – arch. kraj. Maciek Kolendowicz
badania archiwalne – Anna Augustyn, Natalia Kamińska konstrukcja – mgr inż. Jacek Zawadzki
instalacje sanitarne – VENTIX
instalacje elektryczne – inż. Krzysztof Rychlik
wizualizacje – PLANE – Mariusz Drabik
program turystyczny – Małgorzata Rycharska, Sylwia Żółkiewska

Dodaj komentarz