SZLAK DOLINY SOKOŁÓWKI

Koncepcja i program funkcjonalno-użytkowy tras turystycznych wraz z rewaloryzacją trzech parków wykonana na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi na potrzeby dofinansowania z funduszy europejskich i realizacji. Tereny zieleni wzdłuż doliny rzeczki zyskają brakujące połączenie piesze i rowerowe. Priorytetami było uczytelnienie historycznej kompozycji zabytkowego Parku Julianowskiego (Mickiewicza), zwiększenie walorów ekologicznych pozostałych części, przy zwiększeniu komfortu i spektrum aktywności. Społeczne, wielopokoleniowe centrum spędzania czasu wolnego planowane jest w Leśnym Ogrodzie przy restaurowanym budynku, który będzie pełnił łączył funkcje wypoczynkowe (gastronomia) z kulturalnymi. Ważnym aspektem koncepcji jest także renaturyzacja układu rzeki i stawów. Spodziewana realizacja będzie częścią oferty miejskiej towarzyszącej światowej wystawie EXPO Horticultural 2024.

Rola: architekt prowadzący
Zespół: arch. kraj. Maciej Kolendowicz, arch. kraj. Grzegorz Rejniak, arch. Zofia Sobolewska, arch. Rafał Maliński, arch. Agnieszka Chromiec
Instalacje: inż. Arkadiusz Godlewski (sanitarne), inż. Konrad Jabłoński (elektryczne), hydrologia: dr hab. Tomasz Kowalczyk

Dodaj komentarz