ULICE ZŁOTA I ZGODY W WARSZAWIE

Koncepcja szkicowa do I etapu konkursu realizacyjno-studyjnego Urzędu Miasta Warszawy. Inwestycja jest kolejnym etapem Nowego Centrum Warszawy, w tym przywracania priorytetu pieszego w obrębie ścisłego centrum stolicy. Zaplanowane zostały ulice piesze o charakterze bulwarów oraz trzy skwery o odmiennym przeznaczeniu i dopasowanym krajobrazie.

Skwer Miejskiego Zen to miejski zielony pokój wydzielony formalną zielenią, otoczony lustrem wody i służący odpoczynkowi w oddzieleniu od miejskiego gwaru. Skwer Sąsiedzki to międzypokoleniowy węzeł spędzania czasu wśród ludzi z kioskiem i placem zabaw, a Skwer Sztuki przy Filharmonii jest kolażem zielonych pagórków, które służyć mogą za widownię wokół kameralnego miejsca plenerowych koncertów.

Komunikacja rozplanowana została w obszarze tzw. Uśmiechu Warszawy na zasadzie ruchu współdzielonego pieszych, rowerzystów i samochodów obsługi oraz mieszkańców. Na sąsiednich drogach o funkcji dojazdowej zaplanowano fizyczne sposoby uspokojenia ruchu o podwyższonym standardzie estetycznym. Zaproponowano także rozwiązania zrównoważonej gospodarki wodnej.

ROLA: projektant prowadzący, opracowanie koncepcji, grafika
Zespół autorski: Karol Langie, Rafał Maliński, Zofia Sobolewska
Współpraca: arch. kraj. Maciej Kolendowicz